Fale Dźwiękowe - Czym Są, Jak Powstają I Jak Się Rozchodzą

Fale Dźwiękowe - Czym Są, Jak Powstają I Jak Się Rozchodzą
Autor Miłosz Sadowski
Miłosz Sadowski26.10.2023 | 8 min.

Fale dźwiękowe są typowym zjawiskiem akustycznym, z którym każdy z nas styka się na co dzień. Powstają one w wyniku drgań cząsteczek ośrodka (najczęściej powietrza), wywoływanych przez źródło dźwięku. Fale dźwiękowe rozchodzą się od tego źródła z określoną prędkością, a ich cechy decydują o tym, jak odbieramy dany dźwięk. W niniejszym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie są fale dźwiękowe, jak i dlaczego powstają oraz w jaki sposób rozchodzą się one w przestrzeni.

Kluczowe wnioski:
 • Fale dźwiękowe to fale mechaniczne powstające w wyniku drgań źródła dźwięku.
 • Powstawanie fal dźwiękowych związane jest z przekazywaniem energii pomiędzy cząsteczkami ośrodka.
 • Fale dźwiękowe rozchodzą się w postaci fal podłużnych.
 • Szybkość rozchodzenia się fal dźwiękowych zależy od rodzaju ośrodka.
 • Parametry fal dźwiękowych decydują o postrzeganym przez nas dźwięku.

Czym Są Fale Dźwiękowe I Jak Powstają

Fale dźwiękowe to fale mechaniczne, które powstają w wyniku drgań cząsteczek ośrodka. Najczęściej tym ośrodkiem jest powietrze. Drgania te są wywoływane przez źródło dźwięku - na przykład strunę głośnika czy membranę głośnika. Im membrana drga szybciej, tym dźwięk staje się wyższy. Cząsteczki powietrza zaczynają więc drgać z tą samą częstotliwością, co źródło dźwięku.

Te drgania rozchodzą się w postaci fal podłużnych. Oznacza to, że kierunek drgań cząsteczek jest zgodny z kierunkiem rozchodzenia się fali. Fale dźwiękowe przenoszą więc energię mechaniczną od źródła dźwięku na sąsiednie cząsteczki. Te z kolei przekazują tę energię dalej, dzięki czemu fala rozchodzi się w ośrodku.

Parametry fal dźwiękowych

Fale dźwiękowe charakteryzują się kilkoma podstawowymi parametrami. Należą do nich:

 • Częstotliwość - im wyższa, tym dźwięk jest wyższy (bardziej piskliwy)
 • Amplituda - im większa, tym dźwięk głośniejszy
 • Długość fali - im krótsza, tym dźwięk wyższy
 • Prędkość rozchodzenia się fali

Znając te parametry, można opisać i scharakteryzować każdą falę dźwiękową. W dużym uproszczeniu - im wyższa częstotliwość i amplituda fali, tym dźwięk jest głośniejszy i bardziej piskliwy.

Jak Fale Dźwiękowe Rozchodzą Się w Powietrzu

Kiedy źródło dźwięku (np. głośnik) zaczyna drgać, powstaje fala dźwiękowa rozchodząca się we wszystkich kierunkach. Fala ta porusza się ze stałą prędkością charakterystyczną dla danego ośrodka.

W powietrzu fale dźwiękowe rozchodzą się ze średnią prędkością ok. 340 m/s. Oznacza to, że w ciągu jednej sekundy fala przebywa odległość 340 metrów. W wodzie dźwięk rozchodzi się znacznie szybciej - z prędkością ok. 1500 m/s.

Kształt fali dźwiękowej zmienia się w czasie. Im dalej od źródła, tym fala staje się coraz bardziej "spłaszczona". Zmniejsza się też jej amplituda, czyli natężenie dźwięku. Dlatego im dalej od źródła dźwięku, tym słabiej go słyszymy.

Zjawisko odbicia fal dźwiękowych

Fale dźwiękowe mogą ulegać odbiciu od przeszkód terenowych, takich jak wzniesienia, budynki czy ściany. Zjawisko to wykorzystuje się np. w systemach nagłośnieniowych, projektując akustykę sal koncertowych.

Odbicie następuje wtedy, gdy fala natrafia na przeszkodę o wymiarach większych niż jej długość. Kąt odbicia jest równy kątowi padania. Może dochodzić do wielokrotnych odbić i powstawania ech.

Czytaj więcej: Antonio Vivaldi Zima Pory Roku Allegro Koncert Skrzypcowy

Właściwości i Parametry Fal Dźwiękowych

Fale dźwiękowe, podobnie jak inne fale mechaniczne, charakteryzują się szeregiem właściwości i parametrów. Do najważniejszych z nich należą:

 • Częstotliwość drgań wyrażana w hercach (Hz). W przypadku dźwięków słyszalnych wynosi od ok. 16 Hz do 20 000 Hz.
 • Długość fali - im wyższa częstotliwość, tym krótsza długość fali.
 • Prędkość rozchodzenia się fali w danym ośrodku - w powietrzu wynosi ok. 340 m/s.
 • Amplituda fali, czyli jej "wysokość" - im większa, tym natężenie dźwięku jest większe.
 • Barwa dźwięku zależna od składu częstotliwościowego.

Znając te parametry oraz częstotliwość źródła dźwięku, można dokładnie opisać i scharakteryzować powstającą falę dźwiękową.

Różnice Między Falami Dźwiękowymi a Infradźwiękowymi

Fale Dźwiękowe - Czym Są, Jak Powstają I Jak Się Rozchodzą

Istnieją dwa główne rodzaje fal mechanicznych - fale dźwiękowe oraz infradźwięki. Różnią się one przedziałem częstotliwości:

 • Fale dźwiękowe mają częstotliwość od ok. 16 Hz do 20 000 Hz. Są to dźwięki słyszalne przez człowieka.
 • Fale infradźwiękowe cechują się częstotliwością poniżej 16-20 Hz. Są niesłyszalne dla człowieka.

Infradźwięki mogą być odczuwane przez organizm ludzki w postaci drgań i ucisku. Wywołują one nieprzyjemne doznania i zaburzenia równowagi. Ich źródłem są np. silne eksplozje lub praca silników turbinowych.

Jak Szybko Rozchodzą Się Fale Dźwiękowe

Szybkość rozchodzenia się fal dźwiękowych zależy od rodzaju ośrodka, w którym się poruszają. Najważniejsze zależności to:

 • W powietrzu fale dźwiękowe rozchodzą się ze średnią prędkością ok. 340 m/s.
 • W wodzie dźwięk rozchodzi się znacznie szybciej - ok. 1500 m/s.
 • W ciałach stałych prędkość jest jeszcze większa - w betonie wynosi 3000-4000 m/s.

Oprócz rodzaju ośrodka, na szybkość rozchodzenia się dźwięku wpływają także inne czynniki, takie jak: temperatura, wilgotność powietrza czy ciśnienie atmosferyczne.

Dzięki dużej szybkości rozchodzenia się fal dźwiękowych, dźwięk dociera z źródła do odbiorcy praktycznie w tym samym momencie, w którym został wyemitowany.

Zastosowanie i Wykorzystanie Fal Dźwiękowych

Fale dźwiękowe mają bardzo szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki. Oto kilka przykładów:

 • Akustyka - projektowanie studyjne, sal koncertowych, systemów nagłośnienia
 • Medycyna - ultrasonografia, terapia ultradźwiękami
 • Przemysł - kontrola materiałów i konstrukcji za pomocą fal ultradźwiękowych
 • Geologia - sejsmika, poszukiwanie złóż ropy naftowej
 • Wojskowość - radary, sonary, systemy wykrywania okrętów

Fale dźwiękowe są również podstawą naszej komunikacji i możliwości słyszenia. Bez nich świat byłby pozbawiony dźwięków i muzyki. Rozumienie natury tych fal pozwala nam lepiej wykorzystywać je dla potrzeb człowieka.

Podsumowanie

Fale dźwiękowe są zjawiskiem fizycznym, z którym mamy do czynienia na co dzień. Powstają one w wyniku drgań cząsteczek ośrodka, wywołanych przez źródło dźwięku. Najważniejsze cechy fal dźwiękowych to częstotliwość, amplituda i długość. Im wyższa częstotliwość, tym dźwięk bardziej piskliwy. Większa amplituda oznacza głośniejszy dźwięk. Fale dźwiękowe rozchodzą się w powietrzu ze średnią prędkością 340 m/s.

Dźwięk dociera do naszych uszu dzięki falom dźwiękowym. Ich cechy decydują o tym, jak odbieramy dany dźwięk - czy jest wysoki, niski, głośny, cichy. Parametry fali zależą od częstotliwości drgań źródła dźwięku. Im szybciej źródło drga, tym dźwięk staje się wyższy. Zrozumienie zjawiska fal dźwiękowych pozwala lepiej opisać i zanalizować każdy rodzaj dźwięku.

Fale dźwiękowe mają szerokie zastosowanie w technice, medycynie, wojskowości i wielu innych dziedzinach. Są wykorzystywane m.in. w ultrasonografii, radionawigacji, systemach wykrywania okrętów podwodnych czy kontroli materiałów. Podstawą naszej komunikacji są również fale dźwiękowe. Dzięki nim możliwe jest przekazywanie informacji w postaci mowy i muzyki.

Podsumowując, fale dźwiękowe odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu i odbiorze dźwięków. Poznanie natury tych fal pozwala lepiej zrozumieć otaczający nas świat dźwięków i usprawniać ich wykorzystanie dla potrzeb człowieka.

Najczęściej zadawane pytania

Fale dźwiękowe to fale mechaniczne powstające w wyniku drgań cząsteczek ośrodka, wywoływanych przez źródło dźwięku. Najczęściej tym ośrodkiem jest powietrze. Fale dźwiękowe rozchodzą się od źródła dźwięku we wszystkich kierunkach z określoną prędkością.

Fale dźwiękowe powstają w wyniku drgań źródła dźwięku, np. struny instrumentu lub głośnika. Drgania te przenoszone są na sąsiednie cząsteczki powietrza, które zaczynają drgać z tą samą częstotliwością. W ten sposób drgania rozchodzą się w postaci fali dźwiękowej.

W powietrzu fale dźwiękowe rozchodzą się ze średnią prędkością ok. 340 m/s. Oznacza to, że w ciągu jednej sekundy fala dźwiękowa przebywa odległość 340 metrów. W wodzie dźwięk rozchodzi się znacznie szybciej, bo z prędkością ok. 1500 m/s.

Od częstotliwości i amplitudy fali dźwiękowej. Im wyższa częstotliwość, tym dźwięk wyższy i bardziej piskliwy. Im większa amplituda fali, tym natężenie i głośność dźwięku są większe.

Fale dźwiękowe mają szerokie zastosowanie m.in. w medycynie (USG), przemyśle, wojskowości, geologii. Służą do wykrywania obiektów, badania materiałów i konstrukcji, poszukiwania złóż ropy naftowej.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Muzyczny sklep z instrumentami i akcesoriami | Topowe marki
 2. Stabat Mater Dolorosa - Co warto wiedzieć o tym utworze muzycznym
 3. Jakie są Instrumenty Muzyczne - Nazwy 150 Popularnych Instrumentów i Ich Rodzaje
 4. Symfonia Co To - Jakie są główne typy i cele symfonii? Przewodnik 2023
 5. Ludwig van Beethoven: Biografia i najważniejsze dokonania słynnego kompozytora
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Miłosz Sadowski
Miłosz Sadowski

Jestem dziennikarzem muzycznym będącym gitarzystą z wieloletnim doświadczeniem. Testuję i recenzuję sprzęt muzyczny - gitary, wzmacniacze, efekty. Dzielę się też praktycznymi poradami dotyczącymi nauki gry na gitarze. Moje artykuły są rzetelne i konkretne.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły