Franz Schubert: Oto 7 istotnych faktów o tym austriackim kompozytorze

Franz Schubert: Oto 7 istotnych faktów o tym austriackim kompozytorze
Autor Marcelina Głowacka
Marcelina Głowacka25 czerwca 2024 | 9 min

Franz kompozytor Schubert, austriacki geniusz muzyczny, pozostawił niezatarty ślad w historii muzyki klasycznej. Żyjący zaledwie 31 lat, stworzył imponujący dorobek obejmujący symfonie, pieśni, muzykę kameralną i fortepianową. Jego innowacyjne podejście do melodii i harmonii wywarło ogromny wpływ na rozwój romantyzmu w muzyce. W tym artykule odkryjemy 7 fascynujących faktów o życiu i twórczości tego niezwykłego kompozytora, które pomogą Ci lepiej zrozumieć jego geniusz i znaczenie dla świata muzyki.

Kluczowe wnioski:
 • Schubert skomponował ponad 600 pieśni, rewolucjonizując gatunek Lied.
 • Mimo krótkiego życia, pozostawił po sobie imponujący dorobek muzyczny.
 • Jego muzyka łączy klasyczną formę z romantyczną ekspresją i emocjonalnością.
 • Schubert nie zdobył szerokiego uznania za życia, ale jego sława wzrosła po śmierci.
 • Wpływ Schuberta na muzykę romantyczną jest nie do przecenienia.

Wczesne lata Franza Schuberta jako kompozytora

Franz austriacki kompozytor Schubert rozpoczął swoją muzyczną podróż w niezwykle młodym wieku. Urodzony w 1797 roku w Wiedniu, już jako dziecko wykazywał niezwykły talent muzyczny. Jego ojciec, nauczyciel szkolny, zauważył to i zapewnił mu pierwsze lekcje gry na skrzypcach, a następnie fortepianie.

W wieku zaledwie 11 lat, młody Franz został przyjęty do prestiżowego chóru chłopięcego przy wiedeńskiej kaplicy cesarskiej. To właśnie tam, pod okiem Antonio Salieriego, zaczął rozwijać swoje umiejętności kompozytorskie. Schubert szybko wyróżniał się wśród rówieśników, tworząc pierwsze utwory już w wieku nastoletnim.

Mimo że początkowo pracował jako nauczyciel w szkole swojego ojca, austriacki kompozytor nigdy nie porzucił swojej pasji do muzyki. W wieku 16 lat skomponował swoją pierwszą symfonię, a rok później napisał jedną ze swoich najbardziej znanych pieśni - "Gretchen am Spinnrade". Te wczesne dzieła już wtedy zapowiadały narodziny wielkiego talentu.

Schubert szybko zdobył uznanie w kręgach muzycznych Wiednia. Jego twórczość była wykonywana podczas prywatnych koncertów, znanych jako "Schubertiady", które gromadziły miłośników jego muzyki. Te spotkania stały się ważnym elementem życia kulturalnego Wiednia i pomogły młodemu kompozytorowi w budowaniu swojej reputacji.

Najbardziej znane dzieła Franza kompozytora z Wiednia

Spośród bogatego dorobku Schuberta, kilka dzieł zasługuje na szczególną uwagę. Jednym z nich jest cykl pieśni "Winterreise" (Podróż zimowa), uważany za jedno z największych osiągnięć w historii muzyki wokalnej. Ten zbiór 24 pieśni, opartych na poezji Wilhelma Müllera, ukazuje głębię emocjonalną i mistrzostwo kompozytorskie Schuberta.

Innym niezwykle popularnym utworem jest "Ave Maria". Chociaż pierwotnie skomponowana jako część cyklu pieśni opartych na poemacie Waltera Scotta, pieśń ta zyskała niezależne życie i stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych dzieł Schuberta. Jej piękna melodia i duchowy charakter sprawiają, że jest często wykonywana na ślubach i innych uroczystościach.

Nie można pominąć również jego symfonii, szczególnie "Niedokończonej" Symfonii h-moll. To dwuczęściowe dzieło, mimo swojej niekompletności, jest uważane za jedno z najważniejszych dzieł symfonicznych epoki romantyzmu. Jego tajemniczość i piękno melodii do dziś fascynują słuchaczy i muzykologów.

Wśród utworów fortepianowych, szczególne miejsce zajmują "Impromptus" i "Moments Musicaux". Te krótkie, liryczne utwory doskonale oddają charakter muzyki Schuberta - pełnej emocji, melodyjności i niespodziewanych zwrotów harmonicznych. Są one często wykonywane przez pianistów na całym świecie i stanowią ważną część repertuaru fortepianowego.

 • Cykl pieśni "Winterreise" - arcydzieło muzyki wokalnej
 • "Ave Maria" - jedna z najbardziej rozpoznawalnych melodii Schuberta
 • "Niedokończona" Symfonia h-moll - tajemnicze i piękne dzieło symfoniczne
 • "Impromptus" i "Moments Musicaux" - perełki muzyki fortepianowej
 • Kwintet fortepianowy "Pstrąg" - przykład mistrzowskiej muzyki kameralnej

Czytaj więcej: Top 10 najpiękniejszych piosenek o miłości z tłumaczeniem na polski

Innowacje muzyczne Franza Schuberta w kompozycji

Franz austriacki kompozytor Schubert wprowadził szereg innowacji do świata muzyki klasycznej. Jednym z jego największych wkładów było rozwinięcie formy pieśni, znanej jako Lied. Schubert potrafił w niezwykły sposób łączyć muzykę z poezją, tworząc utwory, które były czymś więcej niż prostym akompaniamentem do tekstu.

W swoich pieśniach Schubert wykorzystywał fortepian nie tylko jako akompaniament, ale jako równorzędnego partnera dla głosu. Partie fortepianowe w jego utworach często odzwierciedlały nastrój i treść tekstu, tworząc bogaty, emocjonalny pejzaż dźwiękowy. Ta technika znacząco wpłynęła na rozwój pieśni romantycznej.

Schubert był także innowatorem w zakresie harmonii. Wprowadzał nieoczekiwane zmiany tonacji i wykorzystywał śmiałe modulacje, które nadawały jego muzyce niezwykłą głębię emocjonalną. Te harmonie, często wyprzedzające swoją epokę, miały ogromny wpływ na późniejszych kompozytorów romantycznych.

W muzyce instrumentalnej Schubert rozwinął formę sonaty, wprowadzając do niej elementy liryczne i ekspresyjne. Jego podejście do formy było bardziej swobodne niż u klasyków, co pozwalało mu na większą ekspresję emocjonalną. Ta innowacja otworzyła drogę dla dalszego rozwoju muzyki romantycznej.

Wpływ Franza kompozytora na rozwój muzyki romantycznej

Zdjęcie Franz Schubert: Oto 7 istotnych faktów o tym austriackim kompozytorze

Wpływ Schuberta na muzykę romantyczną trudno przecenić. Jego innowacyjne podejście do harmonii i melodii otworzyło nowe możliwości ekspresji dla późniejszych kompozytorów. Schubert pokazał, że muzyka może być intymnym, osobistym wyrazem emocji kompozytora, co stało się jednym z kluczowych założeń romantyzmu.

Szczególnie ważny był jego wkład w rozwój pieśni. Schubert podniósł gatunek Lied do rangi sztuki wysokiej, pokazując, że krótka forma muzyczna może być równie ważna i wyrazista jak symfonia czy opera. Jego cykle pieśni, takie jak "Winterreise" czy "Die schöne Müllerin", stały się wzorem dla późniejszych kompozytorów.

W muzyce instrumentalnej Schubert wprowadził bardziej liryczne i ekspresyjne elementy do klasycznych form. Jego podejście do formy sonatowej, z rozbudowanymi tematami i śmiałymi modulacjami, wpłynęło na rozwój muzyki kameralnej i symfonicznej w XIX wieku. Kompozytorzy tacy jak Brahms czy Dvořák czerpali inspirację z jego dzieł.

Schubert był także mistrzem miniatury muzycznej. Jego krótkie utwory fortepianowe, takie jak "Impromptus" czy "Moments Musicaux", pokazały, że nawet w małej formie można zawrzeć głębokie emocje i skomplikowane idee muzyczne. To podejście miało ogromny wpływ na rozwój romantycznej muzyki fortepianowej.

 • Rozwinięcie formy pieśni (Lied) do rangi sztuki wysokiej
 • Wprowadzenie liryzmu i ekspresji do muzyki instrumentalnej
 • Innowacyjne podejście do harmonii i modulacji
 • Mistrzostwo w tworzeniu miniatur muzycznych
 • Wpływ na rozwój muzyki kameralnej i symfonicznej

Życie osobiste i inspiracje Franza Schuberta kompozytora

Życie osobiste Schuberta było pełne paradoksów. Mimo że był ceniony w kręgach muzycznych Wiednia, kompozytor austriacki przez większość życia borykał się z problemami finansowymi. Jego skromny styl życia kontrastował z bogactwem jego twórczości muzycznej. Schubert nigdy nie założył rodziny, a jego życie uczuciowe pozostaje do dziś tematem spekulacji wśród biografów.

Jednym z najważniejszych źródeł inspiracji dla Schuberta była literatura. Kompozytor był zapalonym czytelnikiem i często czerpał inspirację z poezji swoich współczesnych. Wiersze Goethego, Schillera czy Heinego stanowiły podstawę dla wielu jego pieśni. Ta głęboka więź między muzyką a literaturą stała się charakterystycznym elementem jego twórczości.

Schubert czerpał także inspirację z otaczającej go przyrody. Wiele jego utworów, zwłaszcza pieśni, odzwierciedla piękno austriackiego krajobrazu. Kompozytor często odbywał piesze wycieczki po okolicach Wiednia, co znajdowało odzwierciedlenie w jego muzyce pełnej liryzmu i kontemplacji natury.

Ważnym aspektem życia Schuberta były jego przyjaźnie. Kompozytor otaczał się gronem oddanych przyjaciół, artystów i intelektualistów, którzy wspierali jego twórczość. Te spotkania, znane jako "Schubertiady", były nie tylko okazją do prezentacji jego muzyki, ale także źródłem inspiracji i wsparcia emocjonalnego.

Spuścizna i uznanie Franza kompozytora po śmierci

Choć za życia Schubert nie zdobył szerokiego uznania poza Wiedniem, jego sława znacząco wzrosła po śmierci. Odkrycie wielu jego niepublikowanych dzieł w latach po jego śmierci przyczyniło się do rosnącego zainteresowania jego twórczością. Kompozytorzy tacy jak Schumann, Brahms czy Liszt byli jednymi z pierwszych, którzy docenili geniusz Schuberta i przyczynili się do popularyzacji jego muzyki.

Dziś Schubert jest uznawany za jednego z najważniejszych kompozytorów w historii muzyki. Jego utwory są stałym elementem repertuaru koncertowego na całym świecie. Szczególnie cenione są jego pieśni, które stanowią podstawę repertuaru wokalnego. Festiwale muzyczne poświęcone twórczości Schuberta, takie jak Schubertiade w Austrii, przyciągają miłośników jego muzyki z całego świata.

Wpływ Schuberta na rozwój muzyki romantycznej jest nie do przecenienia. Jego innowacyjne podejście do harmonii i melodii, a także umiejętność łączenia muzyki z poezją, wywarły ogromny wpływ na kolejne pokolenia kompozytorów. Schubert jest często uznawany za pomost między klasycyzmem a romantyzmem w muzyce, łączący tradycję z nowatorstwem.

Współcześnie muzyka Schuberta jest przedmiotem intensywnych badań muzykologicznych. Analiza jego rękopisów i szkiców kompozytorskich pozwala na głębsze zrozumienie jego procesu twórczego. Nowe interpretacje jego dzieł, zarówno w wykonaniach na instrumentach historycznych, jak i w nowatorskich aranżacjach, pokazują, że muzyka Schuberta wciąż inspiruje i fascynuje nowe pokolenia muzyków i słuchaczy.

Podsumowanie

Franz austriacki kompozytor Schubert, mimo krótkiego życia, pozostawił po sobie imponujący dorobek muzyczny. Jego innowacyjne podejście do melodii, harmonii i formy muzycznej wywarło ogromny wpływ na rozwój muzyki romantycznej. Schubert zrewolucjonizował gatunek pieśni, tworząc ponad 600 Lieder, które do dziś zachwycają słuchaczy.

Kompozytor austriacki nie zdobył szerokiego uznania za życia, ale jego sława znacząco wzrosła po śmierci. Dzisiaj Schubert jest uznawany za jednego z najważniejszych twórców w historii muzyki. Jego dzieła, łączące klasyczną formę z romantyczną ekspresją, nadal inspirują muzyków i melomanów na całym świecie, potwierdzając geniusz tego niezwykłego austriackiego kompozytora.

5 Podobnych Artykułów

 1. Magnificat modlitwa tekst po polsku z objaśnieniem i znaczeniem
 2. La Paloma: Oto bardzo fascynująca historia tej pieśni w języku polskim!
 3. Dlaczego akurat "Bóg się rodzi" jest najpopularniejszą polską kolędą?
 4. Diety gwiazd Hollywood co jedzą, aby wyglądać zjawiskowo na ekranie?
 5. Jak zagrać motyw z filmu Piraci z Karaibów na flecie? Nasze porady!
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Marcelina Głowacka
Marcelina Głowacka

Jestem dziennikarką muzyczną piszącą o muzyce alternatywnej. W moich artykułach opisuję koncerty niszowych zespołów, wywiady z artystami, recenzuję płyty. Mój styl jest lekki i dynamiczny. Chcę zarażać czytelników pasją do muzyki.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły