Hymn Co To i Jaka Jest Jego Znacząca Prawda

Hymn Co To i Jaka Jest Jego Znacząca Prawda
Autor Olaf Kucharski
Olaf Kucharski26.10.2023 | 5 min.

Hymn Co To jest forma wyrazu religijnego, która od wieków towarzyszy ludzkości. Te poetyckie i muzyczne utwory odgrywały i nadal odgrywają ogromną rolę w kulcie i tradycji wielu wyznań. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym tak naprawdę jest hymn, skąd się wywodzi, jakie pełni funkcje oraz jaką odgrywa rolę w chrześcijaństwie.

Kluczowe wnioski:

 • Hymn to rodzaj pieśni religijnej, zwykle skomponowany specjalnie na potrzeby kultu.
 • Sięga korzeniami starożytności, ale przybrał obecną formę w chrześcijaństwie.
 • Służy wyrażaniu wiary, chwaleniu Boga oraz pogłębianiu przeżyć religijnych.
 • Odegrał kluczową rolę w rozwoju muzyki sakralnej na przestrzeni wieków.
 • Do dziś hymny są integralną częścią nabożeństw i praktyk wielu kościołów.

Oryginalne znaczenie słowa "hymn"

Słowo "hymn" wywodzi się z języka greckiego. W starożytnej Grecji oznaczało ono pieśń ku czci bóstwa lub bohatera. Śpiewanie hymnów stanowiło istotną część kultu religijnego - wykonywano je podczas uroczystości oraz świąt ku czci poszczególnych bogów. Najsłynniejsze starogreckie hymny pochodzą z Iliady i Odysei Homera. Opiewały one czyny bohaterów trojańskich oraz samych bogów. Stąd też pierwotne znaczenie hymnu to pieśń pochwalna, służąca oddawaniu czci.

W późniejszych wiekach, gdy dominującą religią basenu Morza Śródziemnego stało się chrześcijaństwo, hymny zaczęły być tworzone na cześć Boga chrześcijańskiego. Ich funkcja jednak pozostała podobna - miały one wyrażać uwielbienie i chwałę. Dlatego nadal określane były jako pieśni pochwalne.

Historia hymnów w liturgii kościoła

Już pierwsi chrześcijanie śpiewali hymny i pieśni religijne, które początkowo miały prosty charakter. Z czasem jednak wraz z rozwojem liturgii zaczęły przybierać coraz bardziej rozbudowaną formę.

W okresie wczesnego średniowiecza powstał inny typ hymnów - sekwencje. Były to śpiewane wtrącenia między czytaniami mszalnymi, stopniowo coraz dłuższe i złożone. Rozwinęły się one szczególnie w obrządku rzymskim.

Kolejnym etapem było tworzenie hymnów rymowanych. Stało się to możliwe dzięki wpływom poezji świeckiej oraz rozwojowi języków narodowych. W średniowieczu powstało wiele znanych do dziś łacińskich hymnów kościelnych.

Hymny w czasach nowożytnych

Wraz z reformacją w XVI wieku zaczęto tłumaczyć hymny łacińskie na języki narodowe, aby umożliwić wiernym ich zrozumienie i czynny udział w nabożeństwie. Szczególnie wiele hymnów powstało w nurcie luterańskim i kalwińskim.

W kolejnych stuleciach trwał intensywny rozwój tej formy, zarówno w kościołach protestanckich, jak i katolickim. Powstawały hymny w językach narodowych, które na stałe weszły do kanonu pieśni kościelnych.

Różne rodzaje i gatunki hymnów

W ciągu wieków wykształciło się wiele odmian i gatunków hymnów, które różnią się pod względem formy, funkcji liturgicznej oraz języka.

Ze względu na formę można wyróżnić hymny stroficzne, sylabiczne, sylabotoniczne oraz nieregularne. Różnią się one budową strof oraz zastosowaniem zasad wersyfikacyjnych.

Pod względem funkcji liturgicznej wyróżnia się hymny procesyjne, komunijne, brewiarzowe i inne. Bywają przeznaczone do śpiewu o określonych porach dnia czy roku liturgicznego.

Ze względu na język można wskazać hymny łacińskie, starosłowiańskie, staropolskie, a także współczesne w językach narodowych. Różnią się one brzmieniem, budową strof, akcentami itp.

Najpopularniejsze gatunki

Do najpopularniejszych gatunków hymnów należą:

 • Hymny brewiarzowe - przeznaczone do codziennej modlitwy Kościoła
 • Hymny eucharystyczne - związane z Mszą Świętą
 • Godzinki o Najświętszej Marii Pannie - cykl hymnów ku czci Matki Boskiej

Znaczenie hymnów w kulturze chrześcijańskiej

Hymn Co To i Jaka Jest Jego Znacząca Prawda

Hymny od samego początku chrześcijaństwa stanowiły nieodłączny element kultu i praktyk religijnych. Przez wieki kształtowały duchowość i pobożność wiernych, stając się nośnikiem wiary i źródłem przeżyć religijnych.

Teksty hymnów zawierają bogactwo treści teologicznych, dlatego są ważnym elementem katechezy. Wieczorne Godzinki do Matki Bożej wpisały się głęboko w polską tradycję i kształtowały pobożność maryjną.

Śpiew hymnów jednoczy wspólnotę zgromadzoną na modlitwie i pozwala jej wnosić Bogu jeden głos uwielbienia. Dlatego hymny stanowią istotny czynnik budowania Kościoła.

Hymny jako wyraz wiary i uwielbienia Boga

Podstawową funkcją hymnów jest oddawanie chwały Bogu oraz wyrażanie wobec Niego wiary i uwielbienia. Teksty hymnów są swoistym wyznaniem wiary, odwołują się do Pisma Świętego, dogmatów i prawd wiary. Ukazują wielkość i potęgę Boga, Jego dzieła zbawienia, miłosierdzie i dobroć.

"Chwalcie łąki umajone, Góry, doliny zielone! Chwalcie, chwalcie imię Pańskie!" (z hymnu "Chwalcie łąki umajone")

Poprzez śpiew hymnów wierni mogą wyrażać Bogu swoją miłość, dziękczynienie i uwielbienie. Dlatego też hymny tak mocno zakorzeniły się w liturgii i pobożności chrześcijańskiej.

Wpływ hymnów na rozwój muzyki kościelnej

Przez stulecia hymny stanowiły fundament muzyki kościelnej i były bodźcem do jej intensywnego rozwoju. Wokół tworzenia hymnów na potrzeby liturgii wykształciły się złożone formy wielogłosowej muzyki chorałowej.

Niektóre hymny były źródłem inspiracji dla wielkich kompozytorów epok późniejszych. Na ich podstawie powstawały msze, motety, kantaty. Przykładem może być hymn św. Tomasza z Akwinu Pange lingua gloriosi, który stał się kanwą wielu utworów muzycznych.

Hymn Dzieło muzyczne
Pange lingua gloriosi Msza Pange lingua - Josquin Des Prez
Motet Pange lingua gloriosi corporis mysterium - Palestrina

Dzięki hymnom repertuar muzyki kościelnej znacząco się powiększył i wzbogacił. Stanowią one źródło natchnienia dla kompozytorów od średniowiecza aż po czasy współczesne.

Podsumowanie

Hymn Co To tak naprawdę? Jest to rodzaj pieśni religijnej, mającej na celu oddawanie czci Bogu. Sięga korzeniami starożytności, kiedy to wykonywano hymny ku czci greckich i rzymskich bóstw. W chrześcijaństwie przejął funkcję chwalenia Boga i wyrażania wiary.

Przez wieki hymny rozwijały się wraz z liturgią, przybierając formę coraz bardziej rozbudowaną. Powstawały zarówno w języku łacińskim, jak i w językach narodowych. Dzięki reformacji stały się bardziej zrozumiałe dla wiernych.

Istnieje wiele rodzajów i gatunków hymnów - różnią się budową, funkcją liturgiczną oraz językiem. Niektóre na stałe wpisały się w tradycję danego kościoła. Hymny odegrały ogromną rolę w kształtowaniu kultury chrześcijańskiej i rozwoju muzyki sakralnej.

Śpiewanie Co To Jest Hymn po dziś dzień stanowi nieodłączny element nabożeństw wielu wyznań. Jest wyrazem wiary wobec Boga i sposobem na zjednoczenie się we wspólnym uwielbieniu. Pozostają inspiracją dla kompozytorów i wiernych od stuleci.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Muzyczny sklep z instrumentami i akcesoriami | Topowe marki
 2. Stabat Mater Dolorosa - Co warto wiedzieć o tym utworze muzycznym
 3. Jakie są Instrumenty Muzyczne - Nazwy 150 Popularnych Instrumentów i Ich Rodzaje
 4. Mieczysław Karłowicz - Życiorys Polskiego Kompozytora i Etnografa
 5. Ludwig van Beethoven: Biografia i najważniejsze dokonania słynnego kompozytora
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Olaf Kucharski
Olaf Kucharski

Jestem dziennikarzem muzycznym, pasjonatem muzyki hip-hopowej. W moich tekstach recenzuję nowe albumy, opisuję koncerty i festiwale. Dzielę się także ciekawostkami ze świata rapu. Mój styl jest energetyczny i bezpośredni.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły