Magnificat modlitwa tekst po polsku z objaśnieniem i znaczeniem

Magnificat modlitwa tekst po polsku z objaśnieniem i znaczeniem
Autor Marcelina Głowacka
Marcelina Głowacka26.10.2023 | 8 min.

Magnificat modlitwa tekst to jedna z najstarszych i najważniejszych modlitw w Kościele katolickim. Jej tytuł pochodzi z pierwszego słowa łacińskiego tekstu, który zaczyna się od "Magnificat anima mea Dominum" ("Wielbi dusza moja Pana"). Jest to pieśń Maryi, którą wypowiedziała w czasie nawiedzenia św. Elżbiety, tuż po zwiastowaniu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej modlitwie - jej tekstowi, znaczeniu i historii.

Kluczowe wnioski:
 • Magnificat to pieśń Maryi z Ewangelii Łukasza, jedna z najstarszych modlitw chrześcijańskich.
 • Tekst opisuje radość Maryi z dzieła zbawienia i wywyższenia pokornych.
 • Magnificat odmawia się lub śpiewa podczas nieszporów.
 • Jest to modlitwa chwaląca Boga i wyrażająca naszą ufność w Jego miłosierdzie.
 • Zawiera ona główne tematy duchowości maryjnej.

Tekst modlitwy Magnificat po polsku - pełne brzmienie

Magnificat to jedna z najstarszych i najważniejszych modlitw w tradycji Kościoła katolickiego. Jej tytuł pochodzi od pierwszego słowa łacińskiego tekstu - "Magnificat" oznacza "wielbić", "wychwalać". Jest to pieśń uwielbienia, którą Maryja wypowiedziała podczas nawiedzenia św. Elżbiety, tuż po Zwiastowaniu.

Oryginalny tekst Magnificat zapisany jest w Ewangelii św. Łukasza (Łk 1,46-55). W tłumaczeniu na język polski brzmi on następująco:

Magnificat modlitwa tekst po polsku:

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię
- a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
zachowuje dla tych, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje
- jak przyobiecał naszym ojcom -
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Znaczenie słów Magnificat

Tekst Magnificat wyraża radość Maryi z dzieła zbawienia, którego Bóg dokonuje przez Jej Syna, Jezusa Chrystusa. Jest to pieśń uwielbienia i wdzięczności za wielkie rzeczy, które uczynił Maryi Wszechmocny.

Magnificat podkreśla miłosierdzie Boga i Jego moc okazywaną pokornym - to oni zostaną wywyższeni, podczas gdy pyszni i bogacze zostaną poniżeni. Tekst odwołuje się również do obietnic danych przez Boga Abrahamowi, pokazując ciągłość Bożego planu zbawienia.

Jak brzmi Magnificat - modlitwa Maryi po polsku

Magnificat należy do fundamentów duchowości maryjnej. Jest śpiewem radości Matki Bożej, ale też wzorem modlitwy uwielbienia dla każdego wierzącego. W swojej prostocie i poetyckiej formie oddaje istotę wiary - uwielbienie Boga w Trójcy Jedynego za dzieło zbawienia i ufność pokładaną w Jego Opatrzności.

Dlatego Magnificat odmawia się codziennie w Kościele, szczególnie podczas Liturgii Godzin (brewiarza). Po łacinie odśpiewuje się go lub recytuje w ramach nieszporów. Polski tekst jest doskonale znany wiernym, gdyż często wykorzystuje się go w pieśniach religijnych.

Oto kilka popularnych pieśni, które bazują na tekście Magnificat:

 • Magnificat anima mea Dominum
 • Maryjo, śpiewam Tobie
 • Wielbi dusza moja Pana

Śpiewając lub odmawiając te pieśni, dodajemy nasz głos do głosu Maryi, wychwalając Boga w Trójcy Jedynego za Jego miłosierdzie okazane ludziom.

Czytaj więcej: U prząśniczki siedzą - Piękna bajka dla dzieci

Modlitwa Magnificat - znaczenie i objaśnienie tekstu

Aby dobrze zrozumieć sens Magnificat, warto przyjrzeć się poszczególnym frazom tej modlitwy. Analiza treści pozwoli dostrzec bogactwo teologiczne kryjące się w tym krótkim tekście.

Poniższa tabela zawiera objaśnienie znaczenia poszczególnych fragmentów Magnificat:

Fragment tekstu Znaczenie
"Wielbi dusza moja Pana" Maryja oddaje chwałę Bogu za to, co uczynił w Jej życiu.
"Wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej" Bóg wybrał Maryję na Matkę Syna Bożego pomimo Jej małości i uniżenia.
"Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia" Przepowiednia, że Maryja będzie błogosławiona przez wszystkie narody za swe macierzyństwo.
"Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych" Bóg obala pychę i hołubi pokorę - jedna z głównych myśli Magnificat.

Jak widać, w tej prostej pieśni Maryja w wielkiej poezji ukazuje istotę wiary - wywyższenie pokornych, miłosierdzie Boga i spełnienie Jego obietnic.

Magnificat - skąd pochodzi ta znana modlitwa?

Magnificat modlitwa tekst po polsku z objaśnieniem i znaczeniem

Skąd pochodzi Magnificat i dlaczego na stałe wpisał się w tradycję Kościoła katolickiego? aby odpowiedzieć na to pytanie, warto cofnąć się do źródeł i przyjrzeć początkom tej modlitwy.

Magnificat został po raz pierwszy ułożony przez Maryję podczasJej nawiedzenia krewnej Elżbiety, tuż po zwiastowaniu (Łk 1,39-56). Była to pieśń dziękczynienia i radości Matki Bożej z faktu, że została wybrana na Matkę Syna Bożego.

Według tradycji, ewangelista Łukasz rozmawiał osobiście z Maryją i spisał Jej pieśń, umieszczając ją później w Ewangelii. W ten sposób Magnificat na zawsze wpisał się w Pismo Święte, stając się częścią depozytu wiary.

Już w II wieku Kościół zaczął używać Magnificat jako hymnu na Liturgii Godzin. W średniowieczu powstało wiele melodyjnych wersji tej modlitwy, które przetrwały do dzisiaj.

Dziś Magnificat, obok Benedictus i Nunc Dimittis, należy do najważniejszych kantyków odmawianych w Kościele na nieszporach i jutrzni. Jego prosta treść, piękna forma i głębia teologiczna sprawiają, że pozostaje aktualny i bliski sercu każdego pokolenia chrześcijan.

Dlaczego Magnificat jest tak ważną modlitwą dla katolików?

Istnieje wiele powodów, dla których Magnificat stał się tak istotną częścią tradycji modlitewnej Kościoła katolickiego. Oto kilka z nich:

 • Jest to pieśń samej Matki Bożej, stąd ma szczególną wartość dla czcicieli Maryi.
 • Zawiera prawdy wiary istotne dla każdego chrześcijanina: wywyższenie pokornych, Boże miłosierdzie, spełnienie obietnic.
 • Jest pierwszą modlitwą Kościoła - ułożoną przez Maryję jeszcze przed Pięćdziesiątnicą.
 • Wszedł na stałe do liturgii Kościoła - odmawia się go codziennie przez wieki.
 • Łączy w sobie prostotę i poetycki wyraz, co sprawia, że jest bliski ludzkiemu sercu.

Dla tych powodów Magnificat stał się nieodłączną częścią duchowości katolickiej. Jest to zwornik łączący Maryję, Pismo Święte, liturgię i wiarę ludu Bożego w jedną, wielką modlitwę uwielbienia Boga.

Magnificat - poznaj pełen tekst po polsku i jego znaczenie

Aby dobrze zrozumieć tę ważną dla Kościoła katolickiego modlitwę, koniecznie trzeba poznać jej pełny tekst w języku polskim. Poniżej przytaczamy Magnificat w całości, wraz z krótkim objaśnieniem poszczególnych fraz.

Magnificat - pełny tekst po polsku:

Wielbi dusza moja Pana
(Maryja chwali Boga całym swoim jestestwem)
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
(Odczuwa głęboką radość, bo Bóg jest jej Zbawcą)
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
(Bóg wybrał Maryję, uniżoną służebnicę)
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
(Maryja będzie błogosławiona przez wszystkie narody)
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
(Za wybranie Jej na Matkę Syna Bożego)
Święte jest Jego imię
- a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
zachowuje dla tych, co się Go boją.
(Bóg okazuje swoje miłosierdzie przez pokolenia)
Okazał moc swego ramienia,
(Objawił swoją potęgę)
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
(Poniżył pyszałków)
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
(Wywyższa pokornych, a poniża pysznych)
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
(Nasyca głodnych, a bogaczy pozostawia z niczym)
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje
- jak przyobiecał naszym ojcom -
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. (Bóg jest wierny swoim obietnicom)

Rozważając uważnie każde zdanie Magnificat odkrywamy bogactwo tej modlitwy i jej aktualność dla każdego pokolenia. Jest ona nie tylko pieśnią Maryi, ale także pieśnią całego Kościoła, który wraz z Nią chwali Boga i wyznaje wiarę w Jego miłosierdzie.

Podsumowanie

Magnificat modlitwa tekst to jedna z najważniejszych i najstarszych modlitw w tradycji Kościoła katolickiego. Jej tytuł pochodzi od pierwszego słowa łacińskiego tekstu - "Magnificat" oznacza "wielbić", "wychwalać". Jest to radosna pieśń Maryi, którą wypowiedziała podczas nawiedzenia św. Elżbiety, tuż po zwiastowaniu.

Pełny tekst Magnificat znajdziemy w Ewangelii św. Łukasza. W języku polskim jest dobrze znany wiernym, gdyż często wykorzystuje się go w pieśniach religijnych. Zawiera on prawdy wiary istotne dla każdego chrześcijanina - m.in. wywyższenie pokornych, Boże miłosierdzie i spełnienie obietnic.

Magnificat odmawia się codziennie w Kościele podczas Liturgii Godzin, zwłaszcza na nieszporach. Jego prostota, poetycki charakter i głębia teologiczna sprawiają, że ta modlitwa Maryi pozostaje aktualna i bliska sercu każdego pokolenia wierzących.

Łącząc w sobie Pismo Święte, nauczanie wiary i wyraz ludzkich uczuć, Magnificat modlitwa tekst zajmuje wyjątkowe miejsce w tradycji katolickiej. Jest mostem łączącym Maryję z wierzącymi wszystkich czasów w jednym akcie uwielbienia miłosiernego Boga.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Fraza co to - co oznacza i jak poprawnie ją używać.
 2. Polonez z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza: Historia, Opis i Analiza Słynnego Utworu
 3. Antonio Vivaldi i jego najsłynniejsze utwory - Poradnik Melomana
 4. Mieczysław Karłowicz - Życiorys Polskiego Kompozytora i Etnografa
 5. FFF – Co oznacza, jak stosować, wady i zalety
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Marcelina Głowacka
Marcelina Głowacka

Jestem dziennikarką muzyczną piszącą o muzyce alternatywnej. W moich artykułach opisuję koncerty niszowych zespołów, wywiady z artystami, recenzuję płyty. Mój styl jest lekki i dynamiczny. Chcę zarażać czytelników pasją do muzyki.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły